Pro školy

 

Netradiční procházky po Praze 

Zajímavé exkurze po Praze nejen pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ

 

Procházka strašidelnou Prahou – trasa Staré Město

(vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ)

netradiční procházka s průvodcem

Trasa:

Náměstí Republiky - Ovocný trh - Celetná ulice - Ungelt - Staroměstské náměstí - Malé náměstí - Anenské náměstí - Smetanovo nábřeží

Obsah:

Žáci se zábavnou formou seznámí s historií a  nejvýznamnějšími pamětihodnostmi Starého Města (Prašná brána, Obecní dům, Stavovské divadlo, Karolinum, Ungelt, Staroměstské náměstí s Týnským chrámem a Staroměstskou radnicí s orlojem, Karlův most...). Vyprávění průvodce je proloženo množstvím známých i méně známých legend (O žebravém kostlivci, O zloději od Jakuba, O Turkovi z Ungeltu, O katu Mydláři, O Golemovi, O staviteli Karlova mostu a mnoho dalších).

 

Za strašidly na Pražský hrad

(vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ)

netradiční exkurze s průvodcem

Trasa (varianta mini):

Lví dvůr - Hradčanské náměstí – 1. nádvoří PH - 2. nádvoří PH – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - 3. nádvoří PH - Jiřské náměstí - Opyš

Trasa (varianta standard):

Pohořelec - Loretánské náměstí - Nový Svět - Hradčanské náměstí – 1. nádvoří PH - 2. nádvoří PH – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - 3. nádvoří PH - Jiřské náměstí - Opyš

Obsah:

Žáci se zábavnou formou seznámí s historií a  nejvýznamnějšími objekty, které se nacházejí v bezprostředním okolí a v areálu Pražského hradu ( Arcibiskupský, Starý královský a další paláce, Katedrála, Bazilika sv.Jiří, Zlatá ulička, Daliborka, u varianty standard navíc Strahovský klášter, Loreta, Hradčanská radnice a další). Vyprávění průvodce je proloženo množstvím známých i méně známých legend (O Drahomířině propasti a bráně pekelné, O loretánských zvoncích, O tajemných zjeveních, O proroctví svatováclavské koruny, O Daliborovi a mnoho dalších).

U varianty standard možno zařadit návštěvu interiérů PH (Katedrála, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Zlatá ulička s Daliborkou). V tomto případě trasa začíná taktéž u Lvího dvora stejně jako u varianty mini.

Strašidelný Vyšehrad

(vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ)

originální zážitek

Trasa:

Stanice metra Vyšehrad - Táborská brána - rotunda sv. Martina - kostel sv. Petra a Pavla - Vyšehradský hřbitov

Obsah:

Žáci se zábavnou formou seznámí s historií a  nejvýznamnějšími objekty, které se nacházejí
na území Vyšehradu (Táborská, Leopoldova brána, brána Špička, rotunda sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov se Slavínem a další).
Ve vyprávění průvodce zazní známé pověsti O kněžně Libuši a Přemyslu Oráči, O dívčí válce, O Horymírovi, O čertových kamenech, ale chybět nebudou ani  méně známé legendy  O tajemných mších, O bílé paní, o sv. Václavu a další).

 

Za tajemstvím židovského města

(vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)

Trasa:

Kafkovo náměstí - Maiselova ulice se synagogou - Pinkasova synagoga s památníkem holokaustu - starý židovský hřbitov s obřadní síní - Klausová synagoga - Staronová synagoga

Obsah:

Žáci se poutavou formu seznámí s historií pražského židovského města a židovstva vůbec. Dostanou základní informace o židovském způsobu života, svátcích a zvycích. Seznámí se s nejvýznamnějšími objekty (Maiselova, Pinkasova, Klausová, Staronová synagoga, starý židovský hřbitov s obřadní síní, židovská radnice). Vstup do objektů židovského muzea (tzn.synagogy a hřbitov) NENÍ součástí exkurze! Průvodce prokládá výklad vyprávěním židovských legend (O Golemovi, O podivném varhaníkovi, O opici s břichem plným zlata, O Staronové synagoze  atp.).

 

Po stopách českých panovníků (pro ZŠ a SŠ)  

více informací zde:

http://www.strasidelnapraha.cz/prochazka/stare-mesto-pro-male-nozky 

 

Procházky pro mateřské školy

Skřítek Sýpek na Starém Městě  (cca 60 min)                                                                                     více informací zde:                                                                                                     http://www.strasidelnapraha.cz/prochazka/skritek-sypek-na-starem-meste

Co vyprávěl skřítek Sýpek - trasa Malá Strana, Kampa (cca 60 min)                                             více informací zde:                                                                                                          http://www.strasidelnapraha.cz/prochazka/co-vypravel-skritek-sypek-aneb-prochazka-prahou-pro-nejmensi

Pohádkové Hradčany, aneb A zase skřítek Sýpek (cca 60 min)                                                        více informací zde:                                                                                                        http://www.strasidelnapraha.cz/prochazka/pohadkove-hradcany

Ceník:

U každé z procházek lze zvolit variantu mini, standart, či max. Kromě procházky po židovském městě je možné nechat legendy „oživnout“ (po cestě žáci uvidí  „opravdová“ strašidla, či postavy z českých dějin).

Vřele doporučujeme pronájem systému radioguide (sluchátek), obzvláště u skupin nad 20 žáků. Průvodce mluví do mikrofonu, všichni výborně slyší, sluchátka umožňují výklad i během přesunů, takže se stihne mnohem více a v neposlední řadě to umožňuje výklad i v místech velmi hlučných, či naopak pietních. Zkušenost je taková, že systém radioguide pozitivně  ovlivňuje chování žáků a tím výrazně ovlivňuje celkovou atmosféru akce.

Procházka mini (cca 60-70 min) 70,- Kč za žáka (min. platba 1400,-)
Procházka standard (90-100 min) 80,- Kč za žáka (min. platba 1600,-)
Procházka max (2-2,5 hod) 90,- Kč za žáka (min. platba 1800,-)
Příplatek za cizojazyčnou verzi (Aj, Nj, Rj, Fj) 30,- Kč za žáka
Hromadná vstupenka do interiérů PH 150,- Kč (pro žáky ZŠ)
Pronájem systému Radioguide 30,- Kč za žáka
Živá strašidla cena dohodou (záleží na počtu, termínu,trase apod.)
Pedagogický doprovod zdarma (v počtu rozumném)

 

  • Partneři: